MOTOKROSOVÝ AREÁL   ZE-TEC                            
                Slovenské Pravno                                                                                
              48.899894, 18.755783

 
Pondelok -Nedeľa   09:00  - 20:00                                                      
Bez ohlásenia prísny zákaz jazdiť                                      
Kontakty : 0910 904 226 , 0911 166 599, 0911 770 939
POPLATOK ZA 1MOTO 5€/deň ohlásený tréning 
Neohlásený tréning  10€ !!!

 
  • Do Motokrosového areálu sa vstupuje ,po kontaktovaní správcu a jeho súhlase.
  • Jazdenie je po súhlase správcu možné , od 7 hod. do 20 hod.,
  • V prípade svojvoľného vstupu na  do areálu sa  bude da skutok považovať za neoprávnený  vstup na cudzí pozemok .
  • Pri vstupe do areálu  za účelom tréningu  si musí jazdec zabezpečiť osobu
  • ktorá mu v prípade úrazu poskytne prvú pomoc.
  • Jazdec musí mat na sebe všetky bezpečnostné prvky podľa pravidiel SMF
  • Prísny zákaz jazdiť v protismere!!!!
  • Odpadky je potrebné zanechávať len na vopred vyhradenom mieste, k tomuto účelu.